Korisne informacije

U Budimpešti je otvorena nova privatna zdravstvena ambulanta

U Budimpešti je otvorena nova privatna zdravstvena ambulanta


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

U Budimpešti je otvorena nova privatna zdravstvena ambulanta

22. juna, Affidea Diagnostics i Fhnix-Med otvorili su novu, privatnu zdravstvenu kliniku za dva čovjeka, Zdravstveni centar Zeleni u Wisconsinu.

U Budimpešti je otvorena nova privatna zdravstvena ambulanta

Jedan od najrazvijenijih poslovnih centara u Budimpešti, takođe dom General Electric-a (GE), nudi sveobuhvatan izbor vrhunskih dijagnostičkih usluga i veliki izbor medicinskih praksi. Klinika je pored GE dolgozуi Vбci ъti vбllalatok munkatбrsai i kerьlet i йs je agglomerбciу stanovnici szбmбra kцnnyedйn megkцzelнthetх, elhelyezkedйse kedvezх, ali regionбlis referenciakцzpontkйnt kьldetйse ennйl mnogo dalje jedan йkkцve mutat.A Vбci Zeleni Egйszsйgkцzpont prirodu finanszнrozбs domaćem sektoru čelika magбn egйszsйgьgyi , koja je u kombinaciji s izuzetnom konsolidacijom velikih korporacija ostvarena u ukupnoj investiciji većoj od 1,2 milijarde HUF. Affidea Diagnostics jedan je od najvećih kupaca GE dijagnostičke opreme i ima dugogodišnji poslovni odnos s GE-om, dok je Fxnix-Med globalna kompanija za zaštitu zdravlja i zdravlja. Hбrmуjuk partnersйgйvel jest lйtrejцhetett regionбlis referenciakцzpontnak szбmнtу kliniku gdje cйgek sajбt цsszeadva tudбsuk йs szolgбltatбsuk legjavбt vбrjбk je hozzбjuk йrkezхket.Az Affidea йs mыkцdtetett je Fхnix Med postove ovih ljudi egйszsйgkцzpont domaće magбn egйszsйgьgyi бgazat szempontjбbуl također mйrfцldkхnek szбmнt, jer kйt szolgбltatу sajбt erхssйgeit цsszeadva, partnerkйnt бll je pбciensek szolgбlatбba.A Vбci Zeleni Egйszsйgkцzpont ьnnepйlyes megnyitуjбn pored Affidea Diagnostics йs Fхnix stratйgiai-Med partnera u dнszvendйgkйnt rйszt dr Szabу Lбszlу kьlgazdasбgi йs kьlьgyminiszter zamjenik koji mйltatta kцszцntхbeszйdйben Vбci Zelenih Egйszsйgkцzpont koncepciуjбt. "Činjenica da je ovaj kйt tržište rйsztvevх felьlemelkedve konkurentske lйpett partnersйgre, a ne samo йrintett vбllalatok йs jest уriбsi elхnyt je magбnpбciensek szбmбra ali hozzбjбrul dobiti egйszsйgipar fejlхdйsйhez. U gazdasбgi nцvekedйs visok motor hozzбadott йrtйkы, innovatнv megoldбsok alkalmazбsa koji kivбlу pйlda vrhunski zdravstveni centar koji pruža GE tehnologija. " "Trenutno dostupne usluge klinike uključuju abdominalnu medicinu, ortopediju, kardiologiju, dermatologiju, ginekologiju, mokraćne usluge szakterьletйhez kapcsolуdу vizsgбlatok (fogбszat йs fogбszati ​​panorбma RTG), u йs gyуgytorna. u felьl kцzpont bхvнti kнnбlatбt.A szakrendelйseken tъl szыrхkцzpontkйnt također mыkцdik je йv sorбn tovбbbi szakmбkkal (allergolуgia, diabetolуgia, endokrinolуgia, reumatolуgia, neurolуgia, sportorvoslбs, repьlхorvoslбs) je Vбci kнnбlva Egйszsйgkцzpont Zeleni je kьlцnbцzх prevenciуs szыrйsek szйles kцrйt vбllalati- йs magбn ьgyfelek szбmбra.Emellett ima kliniku novi račun egyedьlбllу gйpparkkal da бllнtja GE technolуgiбjбt najnovije pбciensek szolgбlatбba. Нgy Magyarorszбgon elsхkйnt vбlik elйrhetхvй je tйrнtйses izbor je najsnažnija oprema s 3 MR tijela MR, ali i jedinstvena trodimenzionalna mamografija koja pacijentu omogućuje udobnije postavljanje vlastite sile kompresije. Tovбbbi csъcskategуriбjъ diagnosztikбt biztosнt felszereltйk centar je legkorszerыbb 128-slice CT berendezйs i legkorszerыbb ultrazvuk йs digitбlis rцntgen kйszьlйkkel. "Dijagnostički berendezйsek GE koristi u Vбci Zelenih Egйszsйgьgyi kцzpontjбban medicinske szolgбltatбs je beteggondozбs йs ellбtбs innovatнv korszakбt vetнtik elхre. Mi Bьszkйk stvoriti zdravstveni centar s Affideom i partnerstvom Fixi-Meddel, što je dobra ideja i za dobro raspoloženu javnost i za rad GE-a. Uz održivost sektora, privatne klinike otvaraju i nove perspektive medicinskoj zajednici. Gyorgy Leitner, izvršni direktor Affidea dijagnostike, rekao je u govoru da je centar za obuku u sjedištu važan. „Stvaranjem Doma zdravlja Zeleni u Wisconsinu, željeli bismo pružiti prethodno nedostižne mogućnosti ljekarima i našim kolegama. Profesionalci će moći primijetiti različitu opremu u radu ", rekao je Gyitgy Leitner. "Klinika megtervezйsйnйl йs kivitelezйsйnйl szбmos, visok szintы ellбtбshoz szьksйges fizički, йs je pбciensek maximбlis komfortйrzetйt biztosнtу egyйb kritйriumnak imao megfelelnьnk. U Fхnix hбrom йve tražim imate već Buda klinikбja uspješno mыkцdх mellй novi nalog Pest strani klinikбja helyszнnйt, tцlt u bennьnket цrцmmel, megtalбltuk na legideбlisabb mjesto йs legmegfelelхbb partner novi nalog telephelyьnk kialakнtбsбhoz "- naglasio je kцszцntхbeszйdйben TUNKL Gбbor je Fхnix Medical Center ьgyvezetх igazgatуja.A dнszvendйg йs kцszцntхk održan u partnercйgek kйpviselхi postove ovih ljudi utбn je megnyitу vendйgei lehetхsйget dobio da rade sami vezetхk kнsйretйben pogledajte najnapredniji zdravstveni centar u Mađarskoj.


Video: Radno vreme za prvomajske praznike (Maj 2022).