Glavni odjeljak

Dijete replike


MALOVA i većina zrakoplovnih kompanija nude ograničena ograničenja na isporuku trudnica kako bi se spriječilo da se dijete rodi na brodu.

- Nakon 28. tjedna, samo s medicinskim certifikatom koji vas obavještava o putnikovom statusu, očekivanom datumu rođenja.
- Nakon 36. mjeseca, putovanje možete započeti samo sa ljekarskim uvjerenjem ne dužim od šest dana.
- Od 38. nedelje nadalje, možete imati kraći prelazak na porodilje i lekarsko uverenje ne starije od šest dana.