Glavni odjeljak

Mladi kažu da su sigurna naselja prilagođena djeci


Mladi u dobi od 10 do 18 godina trebali bi sigurna naselja smatrati djeci prilagođenima, ali je također važno da budu uključeni u odluke koje ih pogađaju.

Mladi kažu da su sigurna naselja prilagođena djeci

To se temelji na istraživanju koje je proveo GfK Hungaria Institute for Research Market, a koje je naručila mađarska fondacija UNICEF. U anketi se, u dobi između 10-14 i 15-18 godina, sto i sedamdeset mladih ljudi pitalo o tome šta je okruženje prilagođeno djeci, javna površina, lokalno područje poznato kao FKKKK, njegov je zaključak bio taj djecu zanima šta se događa u naseljui dobro, možemo formulisati šta žele, šta misle da bi trebalo promijeniti. Prema djeci, u uredima, javnim prostorima oni nemaju obzira na njih йs ne dobivaju dovoljno informacija. Tu postoji jedna iznimka: biblioteka, što je vrlo pozitivan, popularan javni prostor u očima, zbog čega im i idu na srce. postoje i mogućnosti. Prema istraživanju, potreba djece da izraze svoje mišljenje ovisi o socijalizaciji škole i porodice, ali mladi nisu među srednjim školama. Нgy pйldбul 15-18 йves fiъk inkбbb je szerveznйnek pokret Internet йrdekeik йrvйnyesнtйsйre, mнg lбnyok fejeznйk ulicu tьntetйseken inkбbb od vйlemйnyьket.A GfK Hungбria kutatбsбt svoje apropуjбn ismertettйk UNICEF Mađarska Bizottsбg Alapнtvбny idйn - immбr mбsodjбra - najavio Gyermekbarбt telepьlйs pбlyбzatбt. Vlada i 2-2 milijuna forinti koje dobiva od Ministarstva za ljudske resurse lokalne vlasti mogu osporiti koje se većinom žele baviti ovim problemom. Županija Ziggins-Zemplín i Vlada Hódmezővásárhely i Ubud-Békésmegyer osvojili su naslov, na primjer, svojim inovativnim rješenjima. Kada se razmatraju prijave, uzimaju se u obzir mogućnosti datog naselja, tako da zapostavljena naselja mogu započeti kako Cigand može pobijediti. Danks EmeseJe alapнtvбny нgy je gyermekbarбt od ьgyvezetх igazgatуja je jцvхben telepьlйsek akбr klub szervezхdhetnйnek, čime erхsнtve gyermekbarбt po szemlйletьket.Danks Emese tбjйkoztatбsa ove godine pбlyбzatokat kьldhetik jъlius 24 йig je цnkormбnyzatok, йs sada hбrom - i dнjaznak telepьlйst - kьlцnbцzх nagysбgъ. Direktor je također rekao da izrađuju mađarsku kartu prilagođenu djeci. Iz tog razloga je pokrenuto internetsko svjedočanstvo o Unicefu, s ciljem da se općinama predstave koji aspekti smatraju bitnim.


Video: ZEITGEIST: MOVING FORWARD. OFFICIAL RELEASE. 2011 (Januar 2022).